Grawerowanie w skórze

Kolor graweru zależy od zawartości tłuszczu w skórze, od zawartości garbników, od składu chemicznego środków stosowanych do obróbki skóry (substancje te zawsze pozostają w skórze, a każda inaczej oddziałuje z promieniem lasera).

Każdy kawałek skóry pochodzi z innego zwierzęcia, z innego jego miejsca (grzbietu, brzucha, boku) i dlatego każdy jest inny. Nawet jeżeli dwa kawałki skóry wyglądają identycznie, to przy grawerowaniu mogą się znacznie różnić. Od gatunku skóry zależy kolor i kontrast grawerki, a to decyduje o uzyskanym efekcie.