laserdesign.pl wspiera kaliskich Przedszkolaków

      z Niepublicznego Przedszkola Bajka 

 

 Medaliki - pasowanie na Przedszkolaka

 

 

 CSR  (Corporate Social Responsibility) to Społeczna Odpowiedzialność Biznesu . Ta formuła ma zachęcać firmy do dobrowolnego uwzględniania interesów społecznych, zwracania uwagi na ochronę środowiska, a także budować dobre relacje z różnymi grupami interesariuszy. 

Popieramy takie podejście biznesowe i zadeklaowaliśmy pomoc lokalnemu przedszkolu BAJKA w Kaliszu